Ring oss för juridisk rådgivning!
0708 60 14 54

Brottmål & ekobrottmål

Brottmål avser samtliga mål i vilka talan förs om ansvar för brott. 

Inom ekobrott är de två vanligaste kategorierna bokföringsbrott och skattebrott. 

Gemensamt för alla brottmål är att de handläggs vid en allmän domstol, dvs. tingsrätt, hovrätt eller HD (Högsta Domstolen). 

Regler för rättegången finns främst i rättegångsbalken och talan förs på det allmännas vägnar av en åklagare. 

Advokatfirman Ekman i Göteborg har lång erfarenhet inom detta område.

Offentlig försvarare

Domstolen kan förordna en försvarsadvokat, i form av en offentlig försvarare, till den som är misstänkt för brott. Denna advokat närvarar och hjälper till med allt som rör målet som t.ex. polisförhör och rättegång. Det är här Advokatfirman Ekman kommer in. Vi ser till att din talan representeras på bästa sätt och är en trygg punkt i en situation som för många är väldigt obekväm.


Du ansöker om att få en offentlig försvarare och får du din ansökan godkänd så betalas i vissa fall kostnaden av staten. Skulle du bli dömd får du beroende på inkomst betala hela eller delar av statens kostnader för rättegången inklusive kostnaden för din offentliga försvarare. Blir du frikänd behöver du inte betala tillbaka något till staten.

Ekobrott

Skattebrott är en form av ekonomisk brottslighet där någon undanhåller/undviker skatt. Bokföringsbrott begås av den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter den bokföringsskyldighet som finns beskriven i bokföringslagen (1999:1078). Advokatfirman Ekman har lång erfarenhet av att försvara personer som är åtalade för ekonomisk brottslighet.


Har du frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till oss för att se vad vi kan hjälpa dig med.

Advokatfirman Ekman

Orgnr. 556931-0278

Fredagstomten 39

426 53 Västra Frölunda
Sverige

Telefon:

0708-60 14 54

E-post:

ekman@adv-ekman.se

Öppet;
Vardagar 09,00-16,30