Ring oss för juridisk rådgivning!
031-13 29 90

Utlänningsrätt

Att ansöka om exempelvis uppehållstillstånd eller asyl är inte det enklaste. Vi agerar juridiskt biträde i samband med din asylansökan, ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd samt medborgarskap i Sverige.

Migrationsverket avgör om du får ett offentligt ombud

Migrationsverket utser under de flesta mål som rör migrationsrätt ett offentligt biträde för den sökande. Sker rättsprocessen i Göteborg eller i Västsverige så är ett alternativ att ansöka om att få ett offentligt biträde från Advokatfirman Ekman. Vi har lång erfarenhet av utlänningsrätt. Skulle inte ett offentligt biträde förordas kan du anlita ett privat.

Definitionen av ”flykting”

Sverige är sedan 1951 anslutet till FN:s konvention angående flyktingars rättsliga ställning. En ”flykting” är en person som befinner sig utanför sitt hemland därför att han/hon känner en välgrundad fruktan för förföljelse och har anledning till det. Uppfyller personen detta så har han/hon rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Den välgrundade fruktan ska bedömas både på ett subjektivt och objektivt sätt, där tyngdpunkten ligger på det subjektiva. Förföljelsen ska vara av en viss intensitet för att personen ska kunna inordnas under den här definitionen av ”flykting”.

Skyddsbestämmelserna i utlänningslagen är mer långtgående

I utlänningslagen finns förutom flyktingbestämmelsen som det föregående stycket gick igenom även andra skyddsbestämmelser som går längre. Dessa skyddsbestämmelser är tre till antalet och lyder som följer:

  • Personen känner en välgrundad fruktan för dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan förnedrande behandling.

  • Personen behöver skydd p.g.a. en yttre eller inre väpnad konflikt i hemlandet. Gäller även vid miljökatastrof.

  • Personen känner välgrundad fruktan eller förföljelse på grund av sitt kön eller homosexualitet.

Hör gärna av dig om du eller någon anhörig är i stånd att söka uppehållstillstånd, asyl, arbetstillstånd eller medborgarskap. 

Vi diskuterar ditt ärende för att se vad vi kan hjälpa till med.

Advokatfirman Ekman

Orgnr. 556931-0278

Engelbrektsgatan 28

411 37 Göteborg
Sverige

Telefon:

031-13 29 90

0708-60 14 54

E-post:

ekman@adv-ekman.se

Öppet;
Vardagar 09,00-16,30